Urk

waterput naast de bethelkerk
trientjen
ijbaan